Управление на проекта

Управление на проекта

It’s So Much More Than Just a Space. It’s Your Space! 

От началното планиране до финализирането на инсталацията, ние работим заедно с Вас – нашият екип за проекти, дизайнерският отдел и нашите екипи за инсталация ще създадат и вградят вашите идеи за работното пространство.

Мениджър на проекти от ChairPro ще обърне специално внимание на задачите във вашия проект, включително следене на цени и вместване в бюджета, планиране на всяка стъпка, наблюдение и координация на работната площадка (по време на изпълнението на проекта), контрол на качеството, последователност на изпълнение и непрестанна подкрепа и обслужване. Този подход осигурява отчетност и гъвкавост, давайки Ви време да се фокусирате върху бизнеса си.

От планиране до завършване на проекта и поддръжка след това, нашият опитен екип за управление на проекти ще работи, за да постигне Вашите идеи и желания.