Доставка и инсталация

Доставка и инсталация

Ние разбираме колко важни са доставката и инсталацията с минимални поражения и рефлексия върху вашия график, служителите ви, хората, с които работите, и работните дейности.

Ние гарантираме, че всеки продукт е доставен навреме и се координираме с отговорника за работната площадка и търговците. Предлагаме координиране, оборудване и всички необходими разрешителни, за да протече всичко бързо и безопасно. Нашият екип ще се увери, че продуктът съотвества на зададените критерии, както и ще се заемем със почистването, поправката или замяната на повреден продукт.

Нашите инсталационни услуги не започват когато продукта е доставен. Ние планираме инсталацията, подготвяме мястото и разглобяваме и премахваме вече налично обзавеждане. При желание ще преместим мебелите и ще ги инсталираме на нова локация.

Нашите служители, които отговарят за инсталацията, завършват серия от обучителни програми и демонстрират обширни познания в инсталационните процеси и практики. Те следват регламентирани процедури и се придържат към планове и чертежи. Когато продуктът пристигне, той се разопакова, подрежда и сглобява според указанията и стандартите на производителя. Когато вече е завършен и инсталиран, ние преглеждаме продукта обстойно, за да сме сигурни, че е нивелиран и поставен правилно. След това го почистваме и полираме отново според зададените указания на производителя. След като всичко е готово, мястото бива почистено и въстановено в първоначалния си вид.